×

Laboratorul de Testări Tehnice ÎS „INSTALCO” SRL

            Domeniul de activitate:

         LTT este o parte componentă a  ÎS „INSTALCO” SRL, fiind o subdiviziune a acesteia.

         LTT efectuează testarea produselor din domeniul industriei gazelor, denumirea și caracteristica testărilor sunt indicate în domeniul acreditării.

         Activitatea LTT se eefectuează în baza Regulamentului, standardului SM SR EN ISO/CEI 17025-2006, politicii MOLDAC și este îndreptată spre îndeplinirea comenzilor parvenite de la ÎS CTSIC, în baza contractului, cît și a recomandărilor organelor și a organizațiilor ierarhicedin domeniu, folosind rechizitele bancare și ștampila întreprinderii.

         LTT își desfășoară activitatea în incinta blocului ÎS „INSTALCO” SRL, efectuînd, în conformitate cu normele Europene, următoarele testări tehnice:

  • testarea aparatelor pe gaz de preparare a alimentelor;
  • testarea aparatelor pe gaz de incalzire a apei pentru uz casnic;
  • testarea aparatelor pe gaz de incalzire a aerului cu convecție cu puterea pînă la 300kw;

         Politica:

         Administrația LTT asigură competența personalului implicat în desfășurarea testărilor tehnice, începînd cu pregătirea aparatelor de testare, efectuarea testărilor, cît și rezultatele acestora.

         Obiectivul administrației este perfecționarea permanentă a personalului.

         Laboratorul dispune de personal administrativ și tehnic calificat, care își asumă responsabilitatea pentru corectitudinea executării testărilor, cît și a resurselor privind executarea obligațiilor de serviciu, inclusiv asigură perfecționarea managementului, procedurilor și testărilor tehnice.

         LTT a întreprins măsuri ce asigură eliberarea administrației și personalului de orice constrîngere internă și externă comercială, finaciară sau oricare altă influență necorespunzătoare, ce poate afecta negativ asupra calității lucrului laboratorului.

         LTT dispune de condiții și de echipamentul necesar, ce asigură confidențialitatea informației și a drepturilor de proprietate a clienților săi.

         LTT și personalul laboratorului sunt independenți în luarea deciziilor privind rezultatele testărilor.

         Personalul LTT nu este implicat în activități ce ar reduce credibilitatea competenței și imparțialității lor.

         LTT a elaborat, a implementat și menține sistemul managerial în conformitate cu domeniul de activitate și cu standardele SM SR EN ISO/CE/ 17025:2006.

Declarația în domeniul calității

         În temeiul respectării practicii profesionale stabilite, administrația LTT se angajează să mențină calitatea înalta a testelor întru deservirea întru deservirea clienților, îndeplinirea cerințelor standardelor SM SR EN ISO/CE/ 17025:2006, cît și îmbunătățirea permanentă a sistemei manageriale și efectuarea testărilor în conformitate cu metodele declarate și solicitările clienților.

         Administrația ÎS „INSTALCO” SRL se angajează să respecte integritatea sistemei manageriale în planificarea și efectuarea modificărilor ulterioare.

          Administrația ÎS „INSTALCO” SRL și a laboratorului de testare tehnică asigură clientului un nivel înalt de deservire, fiabilitate, obiectivitate și exactitate necesară a rezultatelor în efectuarea testării produselor din domeniul recunoscut de acreditare.

         Obiectivele de bază a sistemului managerial sunt efectuarea permanentă a perfecționării cadrelor, efectuarea trasabilității măsurărilor, duplicarea testelor, participarea la testările de colaționare dintre laboratoare, asigurarea încrederii clienților în efectuarea lucrului de laboratorul de testare tehnică.

        

  Str. Meșterul Manole 7/4
  Tel: (022) 47-40-83
  Fax: (022) 42-15-76

Urmarește-ne pe rețelele de socializare